Разширено търсене

Новини

« Обратно

1.5 млн. лв. за 2016 г. получи ИКТ сектора под формата на помощи от държавата.

13 април 2017

„ За изминалата година в рамките на насърчителните мерки, които БАИ предоставя, и от която бранша активно се възползва е свързана с това да се изплащат осигуровките на новонаетите лица, като размера на отпуснатата помщ е приблизително 1,5 млн. лв.“. Това каза Стамен Янев, по време на шестата годишна кръгла маса на тема „ИКТ секторът – експортно ориентиран и генератор на работни места с висока добавена стойност“, организирана от ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/, със съдействието на Министерство на икономиката, Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/ и Българска аутсорсинг асоциация.

Към настоящия момент БАИ е в подготовка за сертифициране на два нови проекта в сектора, на обща стойност близо 7 млн. лв., като очакваме те да осигурят заетост на 250  души, освен това агеницята работи по 4 потенциални проекта на стойност 32 млн. лв., които ще разкрият нови 1400 работни места.

Международни консултантски организации сочат страната като атрактивна аутсорсинг дестинация. България привлича аутсорсинг компании със стабилна макроикономическа и политическа среда, конкурентно ценообразуване, високо-образована и квалифицирана работна сила. България се е утвърдила в аутсорсинг дейностите в областта на high-end, малки проекти, клиентски контактни центрове и IT. Участниците  подчертаха, че секторът продължава да изпитва недостиг на кадри, като се опитва да реши проблема с конкретни действия по обучение на специалистите, както и с привличането на кадри от чужбина.