Разширено търсене

Новини

« Обратно

Българската агенция за инвестиции и Инвест Македония подписаха Меморандум за сътрудничество

24 ноември 2017

Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции /БАИ/ и Дарио Николовски, Директор на Инвест Македония  подписаха  Меморандум за сътрудничество по време на съвместното заседание на правителствата на Република България и на Република Македония в гр. Струмица на 23 ноември 2017 г.

Меморандумът ще бъде важен механизъм за стимулиране и подкрепа на бизнеса между Република България и Република Македония и ще осигури основа за развиване на тесни търговски отношения и за увеличаване на обема на двустранните инвестиции. Сътрудничество между БАИ и Инвест Македония ще осигури взаимна информационна подкрепа при осъществяването на различни видове дейности в България и Македония, които насърчават взаимното привличане на инвестиции, като бизнес форуми, изложби и панаири. Двете страни ще обменят информация за въпроси, свързани с привличането на инвестиции, включително информация за потенциални бизнес партньори /фирми от България и Македония/, публични статистически данни, аналитични прегледи, резултати от пазарни проучвания, както и информация за държавните регулаторни мерки.

Българската и македонската страна ще работят съвместно за развитието на устойчивата икономика и ще си сътрудничат в случай на проекти и програми, свързани с публично-частно партньорство, което може да бъде от полза и за двете страни. Ще бъде обменяна и информация относно дейността на работодателските организации и синдикатите, както и ще бъдат създавани партньорства за потенциално приложение в съвместни проекти като INTERREG Europe и други.