Разширено търсене

Новини

« Обратно

Стамен Янев връчи два сертификата за инвестиция клас А на български инвеститори

27 януари 2017

Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев връчи в сградата на агенцията днес сертификат за инвестиция клас А на „Ролпласт Груп“ АД и на „Булфарма“ ООД. Инвестициите по двата проекта са на обща стойност над 14 млн. лв. и предвиждат разкриването на над 100 нови работни места. На церемонията присъстваха още г-жа Анна Радовска, Главен секретар на БАИ,

г-жа Теодора Ставрева, Директор на Дирекция „Маркетинг и инвестиционно  обслужване”.

Сертификатът на „Ролпласт Груп“ АД е за проект „Разширяване на производствена база“. Инвестицията като обща стойност на материални и нематериални активи възлиза на 10 804 000 лв., като очакванията са да бъдат открити 90 нови работни места.

„Ролпласт Груп“ е дружество с основната дейност инвестиране в дълготрайни материални активи - сгради и машини за производство на PVC и алуминиеви прозорци, врати и щори, които отдава под наем. „Новият ни инвестиционнен проект е свързан с разширяване на съществуващо предприятие в гр. Костинброд и е от ключово значение за генерирането не само на конкурентни предимства, а и на устойчив ръст на компанията. За целта ще се изградят допълнителни производствени помещения към съществуващата база, ще се закупят нови производствени мощности и ще бъде нает допълнителен персонал, който да е зает с новото производство“, заяви изпълнителният директор на „Ролпласт Груп" Светлин Николчев.

Сертификат за клас А получи и „Булфарма“ ООД за проект „Преустройство и надстройка на болнична аптека в болнични отделения и „топла връзка” между ДКЦ „Пълмед” и УМБАЛ „Пълмед“ в Пловдив. Инвестицията по този проект е 3 861 000,00 лв. и в резултат се очаква да се открият 20 нови работни места. „Булфарма“ ООД е с 19-годишна история. Компанията стартира с основна дейност дистрибуция на лекарства на едро за българския и международния пазар. От 2000 г. дружеството инвестира в областта на здравеопазването. В структурата на „Булфарма“ ООД работят над 3000 специалисти. През 2014 г. „Булфарма“ инвестира над 58 млн. лева в българската икономика, като най-голямото вложение  е в изграждането на нови медицински корпуси и закупуването на съвременна апаратура за Университетска болница „Софиямед“ в столицата и в МБАЛ „Пълмедв Пловдив. „Сега инвестиционният ни проект предвижда преустройство на собствена сграда поради високата натовареност на лечебното заведение и непрестанно увеличаващият се поток от пациенти. Болницата придоби статут на университетска, което води до увеличена посещаемост от студенти и лекари специализанти. Сградата  ще е на 7 етажа - един приземен и шест надземни“, обясни д-р Михаил Тиков, собственик на фирма „Булфарма“ ООД.

Изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев заяви, че двата проекта  за разширяване  на съществуващи дейности са индикатор за доверието на българските  инвеститори в страната ни. Той посочи, че от началото на 2017 г. до момента, т.е за по-малко от месец, по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани общо 3  проекта на обща стойност над 80 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият 180 нови работни места.