Разширено търсене

Машиностроене

Човешки ресурси

« Обратно

Булярд Корабостроителна Индустрия

Основана: 1907г.

Местоположение: в Южната промишлена зона на гр. Варна

 

До настоящия момент са построени и влезли в експлоатация над 850 кораба за 27 собственици държави и плават по целия свят под флаговете на над 22 страни.

Основни партньори са: Wartsila, B&W, ABB, Alfa Laval, Mitsubishi.


Най-голямото предприятие за корабостроене, кораборемонт и реконструкция на кораби в България както по отношение на обем на продукцията, така и по производствени мощности.


От 2009 година „Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД е член на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК), която членува в Общността на асоциациите на европейските корабостроителни и кораборемонтни заводи (CESA).


Над 60% от поръчките за ново строителство на корабостроителницата са изпълнени за клиенти от националния и регионалния пазар – България, Турция, Гърция. Наблюдава се същата тенденция по отношение на поръчките за кораборемонт.


Интересен пример е закупения директно от Булярд кораб от японската серия Future-56 от турската компания Diler Shipping&Trading, независимо че същата е един от най-мощните корабособственици в Турция.