Разширено търсене

Логистика

Успешни примери

« Обратно

M&M (Милицер и Мюнх)

Създадена: 1991

Служители: 200

Основни дейности: шосеен, жп и морски транспорт, комбинирани услуги, бизнес проектиране, дистрибуция и логистика

 

 

Интермодален терминал София

  • Покрита складова площ: 25 000 кв.м.
  • Открита складова площ: 30 000 кв.м.
  • Видове на складовете: групажни, под митнически контрол, данъчни
  • ЖП платформа за товаро-разтоварване
  • Местоположение: Индустриална зона Модерно предградие – Обеля, пресечна точка на 3 входни пункта към България – от Румъния, Сърбия и Гърция

Aviation Services Bulgaria – M&M


Подразделението, което е лицензиран карго агент към Летище София, е собственик на 3 000 м² складове с висока степен на сигурност на самото летище, като всички те са под режим митнически склад. Предприятието притежава и специални помещения като складове за логистични услуги по добавяне на стойност, складове за нетрайни стоки, за опасни товари, фризер и помещение за охлаждане.

 

Предлагани услуги:

  • Въздушно карго и въздушна поща – документално и физическо придвижване
  • Надзор на товаро-разтоварните дейности при самолета и проверка за сигурност
  • Подготовка на самолетни палети и отстраняване на аварии за въздушни линии и за трети страни
  • Регионална и международна спедиция за авиопотребители

Милицер и Мюнх си сътрудничи с Българска академия на науките по проект за оптимизация на енергийното потребление и управление на отпадъците.