Разширено търсене

Събития

« Обратно

AGROTECH 2019 ще се проведе в периода 15 -16 март в Тирана, Албания

31 януари 2019

Второто издание на международното изложение за aгробизнес и aгротехнологии AGROTECH 2019, организирано от ЕКСПОСИТИ Албания ще се проведе в гр. Тирана в периода 15 - 16 Март, 2019 г.

Събитието ще предложи платформа за бизнес комуникация между местни, регионални и международни участници в земеделието, агропреработката и агротехнологиите.

 

Agro-Tech Expo & Forum 2019 се стреми да допринесе  за развитието на сектора чрез: успешна комуникация между компаниите, както и B2B срещи между производители и търговци.

 

Agro-Tech Expo & Forum 2019  ще предложи на местните и регионални предприемачи ноу-хау, полезна информация за навлизане и разрастване на нови пазари, секторен обмен на знания, създаване на бизнес мрежи, както и възможности за разширяване на дейността.

 

Основните албански правителствени институции и водещите компании от сектора ще представят успешните примери през последните години и потенциала на албанския селскостопански сектор.

 

 

Участие във форума ще вземат:

Земеделци, производители, производители на оранжерии, преработващи предприятия;

Изнасящи дружества на селскостопански машини и оборудване;

Регионални дистрибутори на чуждестранни компании;

Търговски асоциации свързани със селското стопанство;

Чуждестранни инвеститори.

 

 

 

 

ЗЕМЕДЕЛИЕ В АЛБАНИЯ


Селското стопанство е приоритетен сектор с голям принос в албанската икономика. Селското стопанство е основният източник на заетост, особено в селските райони. Този сектор генерира приблизително 20% от БВП на страната и обхваща 38,2% от общата заетост. Напоследък секторът на селското стопанство в Албания показва устойчив растеж и е допринесъл за увеличаването на БВП. Нарастващото търсене на здравословни, органично произведени храни увеличава необходимостта от адаптиране към най-новите технологии и по-ефективни решения за допълнително трансформиране на селскостопанския бизнес, за да се увеличи производителността и да се отговори на всички потребности на пазара. Аграрната индустрия е постигнала най-високи резултати през 2018 г. Има 18% ръст на износа в този сектор.

Албания започна официално прилагането на инструмента за предприсъединителна помощ за развитие на селските райони (ИПП II) за Албания. IPARD II дава възможност на албанските земеделски стопани и селскостопански предприятия да имат достъп до 71 милиона евро, финансирани от ЕС за периода 2014 — 2020 г., които ще бъдат допълнени с 23 милиона евро от албанското правителство – общо 94 милиона евро финансиране за инвестиции в селското стопанство и развитието на селските райони, които силно насърчават земеделските стопани и агропредприятията да станат активни, да се възползват от възможностите  създадени от фондовете IPARD II и да кандидатстват за финансова подкрепа.


За повече информация:

 

Official site: https://expocity.al/en/agrotech-ekspo-forum-2019/#.XFLNxmnLipo

Address: Expocity Albania, Tirane-Durres, Highway 8th Km, Tirane, Albania 1032

Phone: +355 67 409 0069

e-mail: marketing@expocity.al

General Info: info@expocity.al