Разширено търсене

Събития

« Обратно

БАИ организира Кръгла маса „Инвестиционните агенции: Силата на иновативна Европа“ посветена на бъдещето на европейската политика за привличане на инвестиции

18 юни 2018

Заседанието на ръководителите на агенциите за инвестиции под наслов „Инвестиционните агенции: Силата на иновативна Европа“ ще се състои на 20 юни 2018 г, в Националния дворец на културата – София. Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, зам.- изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции, Маджиде Ахмедова и Босчан Скалар, изпълнителен директор на WAIPA ще открият събитието, посветено на бъдещето на европейската политика за привличане на инвестиции, насочени към по-нататъшно развитие на иновациите като част от общите цели и ключови приоритети за новата индустриална стратегия на ЕС. Участие във форума са заявили представители от страните членки на Европейския съюз, Западните Балкани, Турция и световната организация на агенциите за инвестиции WAIPA.

 

Първата сесия ще се ръководи от Венеция Нецова, председател на борда и проектен лидер на „Асоциацията на българските лидери и предприемачи“ (ABLE) , а разискваните теми ще бъдат „Разпознаване на стратегическите цели на съюза в областта на иновациите“ и „Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в България съгласно ИСИС“.

 

Във втората сесия ще бъдат включени темите „Европейски практики и модели за финансиране и насърчаване на иновациите“, „Хоризонт 2020“ и „Иноваторите и перспективите пред тях на европейско и международно ниво“. Участниците ще обсъждат възможностите на националните агенции за търсене на нови практики и привличане на инвестиции.

В дневния ред на срещата е планиран работен обяд, по време на който ще се обсъдят предизвикателствата и възможностите пред инвестирането в развитието на иновациите в Европа. Целта е в цялостната дискусия за бъдещата, всеобхватна и дългосрочна индустриална политика да се обърне специално внимание на иновациите като основополагащ фактор и движеща сила за развитието на индустриалната основа на Европейския съюз.