Разширено търсене

Събития

« Обратно

Национален бизнес форум 2017

08 ноември 2017

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС,  ви каним да се присъедините към Национален бизнес форум 2017 на тема: Предизвикателства и възможности пред бизнеса по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

Събитието се организира от Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК), със специалната подкрепата на "Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия” (ИАНМСП) и “Българска агенция за инвестиции” (БАИ) към Министерство на Икономиката.

Дата и час: 16 ноември 2017 г. от 09.30 до 13.30 часа;

Място: Зала “Мусала” - Хотел Хилтън, София

Официални гости на форума ще бъдат представители на българското правителство, Европейския парламент, Европейската комисия, посланици, представители на местни и европейски бизнес организации и търговски камари.

В рамките на събитието ще бъдат проведени дискусии на теми:

  • Българското председателство на Съвета на ЕС - ключов етап в сближаването на народите, икономиките и политиките на Балканите;
  • Насърчаване на предприемачеството;
  • Достъп до финанси;

-          банково, включително и трансгранично банково финансиране;

-          развитие на алтернативни източници на финансиране; Съюз на капиталовите пазари

-          ключовата роля на европейските структурни и инвестиционни фондове -  безвъзмездната финансова помощ и финансовите инструменти

  • Достъп до пазари;

-          Единен европейски пазар, Единeн цифров пазар

-          Международни пазари – интернационализация на бизнеса

  • Правосъдие и административна тежест;
  • Създаване и достъп до иновации;
  • Достъп до квалифицирана работна ръка;
  • Общата селскостопанска политика (ОСП);

След форума, на базата  на всички изказвания и препоръки, ще бъде изготвена специална декларация, която ще бъде връчена на официалните и специално отговорни български и европейски власти.

 

За повече информация:

Мирена Макрова
Орг. секретар на ОБК

0894377977 | office@ubclubs.eu | www.ubclubs.eu | София, ул. Лавеле 19, ет.3