Разширено търсене

Събития

« Обратно

Предстои АгроТех 2020 в Тирана, Албания

21 януари 2020

Третото издание на международното изложение за aгробизнес и aгротехнологии AGROTECH 2020, организирано от ЕКСПОСИТИ Албания ще се проведе в гр. Тирана в периода 13 - 14 Март, 2020г.

Тази година форумът ще се фокусира върху решаването на ключовите въпроси, засягащи агрикултурната и агропреработвателната индустрия. Основните албански правителствени институции, земеделски проекти и водещите компании от сектора ще послужат като успешен пример за последните развития и потенциал на албанския селскостопански сектор. В това отношение AGROTECH Expo 2020 ще събере всички ключови участници за решаване на всички важни въпроси, които засягат сектора. AGROTECH Expo 2020 ще служи като канал за обмен на информация, разширяване на стратегии и инициативи за по-нататъшно развитие на селското стопанство и инвестиции и представяне на най-добрите възможности за устойчиво развитие.

 

Събитието ще предложи платформа за бизнес комуникация между местни, регионални и международни участници в земеделието, агропреработката и агротехнологиите.

 

Agro-Tech Expo & Forum 2020 се стреми да допринесе  за развитието на сектора чрез: успешна комуникация между компаниите, както и B2B срещи между производители и търговци.

 

Участие във форума ще вземат:

Земеделци, производители, производители на оранжерии, преработващи предприятия;

Изнасящи дружества на селскостопански машини и оборудване;

Регионални дистрибутори на чуждестранни компании;

Търговски асоциации свързани със селското стопанство;

Чуждестранни инвеститори.

 

За повече информация: https://expocity.al/en/agro-tech-2020/exhibitors/#.XigQG4jLipo

 

Програмата за Албания дава възможност на албанските земеделски стопани и предприятия да имат достъп до 71 млн. евро, финансирани от ЕС за периода 2014 — 2020 г., които ще бъдат допълнени с 23 млн. евро от албанското правителство – общо 94 млн. евро финансиране за инвестиции в селското стопанство и развитието на селските райони, които силно насърчават земеделските стопани и агропредприятията да станат активни, да се възползват от възможностите, създадени от фондовете IPARD II, и да кандидатстват за финансова подкрепа. AGROTECH Expo 2020 ще предложи най-добрите възможности за получаване на ефективна информация за агробизнеса.