Разширено търсене

Събития

« Обратно

Предстои да се проведе Среща-дискусия с инвеститори на тема: Спецификата на дейностите по корпоративна социална отговорност в България

23 септември 2021

През м. август 2019 година Министерският съвет прие Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2019 – 2023 г. (Стратегията), както и съответните планове за изпълнението ѝ.

В съответствие с Плана за изпълнение на Стратегията за 2020–2021 г., на 30 септември 2021 г. от 10:00 ч. в Министерство на труда и социалната политика (МТСП), зала „Пресцентър“ се предвижда провеждане на среща-дискусия с потенциални инвеститори,  на които да бъде представена спецификата на дейностите по корпоративна социална отговорност в България. В Плана за изпълнение на Стратегията по КСО за 2020–2021 г., мярка 2.2.3 „Организиране на семинари за потенциални инвеститори, на които да бъде представена спецификата на КСО дейностите в България“, е предвидена да се изпълни от МТСП.