Разширено търсене

Събития

« Обратно

СТАМЕН ЯНЕВ ще бъде участник в Шестата годишна кръгла маса „ИКТ секторът – експортно ориентиран и генератор на работни места с висока добавена стойност“

11 април 2017

Кръглата маса BULGARIAN ICT WATCH e мащабен проект на ICT Media и БАСКОМ, който има зацел да подобри диалога и възможностите за сътрудничество между държавата и ИКТ бизнеса за износна високотехнологични продукти. ИКТ секторът е силно експортно ориентиран, а в последните годининедостигът на квалифицирани кадри се превръща в едно от основните предизвикателства.

Събитието се провежда със съдействието на: Министерство на икономиката на Република България, Българска агенция заинвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия(ИАНМСП), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсингасоциация (БАА)

По времена кръглата маса ще бъдат дискутирани от една страна предизвикателствата пред ИТ бранша приизнос на продукти и услуги, и от друга - привличането на чуждестранни висококвалифицирани ИТспециалисти като кадри в българските ИКТ компании.

Шестата годишна кръгла маса „ИКТ секторът – експортно ориентиран и генератор на работни места с висока добавена стойност“ ще се проведе на 13 април (четвъртък) 2017 г. в сградата на Европейската комисия в България на ул. Г.С. Раковски 124, гр. София.

12:30 – 13:00 Регистрация

13:00 – 13:20 Официално откриванеТеодор Седларски, министър на икономиката

13:20 – 14.40 I част: Цели и предизвикателства пред българския ИКТ експорт за 2017-та; Национални насърчителни политики и държавни механизми за подкрепа на ИКТ експорта; Аутсорсингът сред водещите сектори, привличащи инвестиции в България;Недостигът на таланти в ИКТ сектора; Възможности за привличане на висококвалифицираниспециалисти в България.

Участници: Модератор: Стамен Кочков, председател на УС на Българска асоциация на софтуерните компании(БАСКОМ) и вицепрезидент на SAP Labs България; Любомир Ганчев, заместник-министър на икономиката; Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции; Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките исредните предприятия; Пламен Цеков, член на Борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация и изпълнителен директор на ScaleFocus;Юлиян Михов, директор Бизнес развитие Югоизточна Европа, ПрайсуотърхаусКупърс;Деница Николова, управляващ партньор на ИЮ Консулт

14:40 – 16:00 II част: Целеви пазари през 2017 г. за експорт на ИКТ продукти ипривличане на ИТ специалисти; Статистически данни за експорта на ИКТ продукти на целевите за българските компании през 2017 г. пазари; Съвети от българските СТИВ-ове за навлизане на конкретните пазари; Хроничният недостиг на ИТ кадри – възможности за привличане на таланти за стимулиране наконкурентоспособността на българския ИКТ бизнес; Практически съвети за популяризиране на България като атрактивна дестинация свъзможности за професионално развитие.

Участници: Модератор: Виктория Лазова, оперативен директор, ICT Media; Олег Маринов, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството наРепублика България в град Хошимин, Виетнам; Покриване на пазарите в Индонезия и Тайланд; Антоний Переновски, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в град Киев, Украйна; Димитър Недков, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолствотона Република България в град Анкара, Турция; Стоян Боев, заместник-председател на УС на БАИТ, управител на Интерконсулт България