Разширено търсене

Събития

« Обратно

Видеоконференция: Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran

02 октомври 2020

Информационното  бюро на Европейската комисия за надлежна проверка по линия на санкционните режими на ЕС за малки и средни предприятия, търгуващи с Иран ( Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran), който ще се проведе на 6 октомври 2020 г.

Основните  теми на уебинара ( Ask the Experts) са:

  1. Обхват на безплатните услуги, които Информационното бюро на ЕС може да предостави на ДЧ на ЕС;
  2. Общ преглед на санкционното законодателство на ЕС по отношение на търговията и инвестициите между Съюза и Иран;
  3. Експертни съвети относно вероятните рискове, които даден сектор или дейност на малки и средни предприятия (МСП) в ЕС могат да породят и за които следва да бъдат извършени допълнителни разследвания чрез надлежна проверка (due diligence);
  4. Възможност за МСП да получат информация на база опита на експертите от Информационното бюро и от ЕК.

За повече информация: https://sanctions-helpdesk.eu/

За регистрация: https://register.gotowebinar.com/register/1417110369016416779