Разширено търсене

Често задавани въпроси

 • Въпрос 5: Какъв е размерът на инвестиционните праговете, необходим за получаване на инвестиционен сертификат?

  В общия случай на инвестициите в рамките на един проект в икономическите дейности на индустриалния сектор - преработваща промишленост:

  Клас A: 10 милиона лева;

  Клас Б: 5 милиона лева.

  Минималният размер на инвестициите в рамките на един обект в икономическите дейности на сектора на услугите като: складови и спомагателни дейности в транспорта, който включва подпомагане на сервизната дейност (експлоатация на складове и транспортна инфраструктура - летища, пристанища и т.н.); Технически анализ и аутсорсинг, счетоводни услуги и кол центрове; административни, офис  и бизнес дейности, некласифицирани другаде са:
  Клас A: 3 милиона лева;

  Клас Б: 1,5 милиона лева.

   
  Когато първоначалната инвестиция се осъществява изцяло в административните граници на общините, в които равнището на безработица за годината, предхождаща последната текущата година е равна или по-висока от средната за страната,  минималният размер на инвестициите в един обект е:

  Клас А: 4 млн. лв.;

  Клас B: 2 млн. лева.

    
  Минималният размер на инвестициите в един обект във високотехнологичните дейности от индустриалния сектор на икономиката е както следва:

  Клас А: 4 млн. лв.;

  Клас B: 2 млн. лв.


   
  Минималният размер на инвестициите в един обект във високотехнологичните дейности, основани на знания и дейности от сектора на услугите е:

  Class A: 2 млн. лв.;

  Клас B: 1 млн лв.

 • Въпрос 6: Мога ли да намеря надежден партньор /подизпълнител/ в България? И как мога да започна съвместно предприятие?

  Една от задачите  на Българска агенция за инвестиции е да подпомага чуждестранните инвеститори в намирането на потенциални партньори от българската бизнес общност. В действителност, това е една обичайна тенденция за чуждестранните компании да създават форми на сътрудничество като съвместни предприятия или стратегически съюзи с местни компании, с цел да се разшири към бързо развиващите се пазари на Югоизточна Европа, където българските фирми имат традиции и силно присъствие. Повечето от фирмите, опериращи на българския пазар, са членове на различни браншови организации и съюзи в сектора, така че е препоръчително да се свържете също така с тези институции, за да се намери подходящ български партньор.

 • Въпрос 7: Какво ще кажете за младите специалисти в България?

  Ключово предимство на страната ни е възможността на инвеститорите да избират своите служители от широка и талантлива група от специалисти. Работната сила в България е висококвалифицирана, владееща чужди езици, мотивирана, гъвкава и лоялна към работодателя. Голям процент от работната сила е с висше образование. Приблизително 65 000 млади хора завършват българските университети всяка година, още няколко хиляди са записани в университети в цяла Европа и са потенциални работодатели за чуждестранните инвеститори. Много българи имат солиден опит в информационните технологии, инженерството, медицината и икономиката. Мотивацията на работниците и конкурентната работна ръка играят ключова роля в привличането на чуждестранни инвеститори в България.

 • Въпрос 8: Какви са основните компании, които вече са инвестирали в България?

  България се радва на все по-голям инвестиционен интерес от страна на големи компании, с произход страните от ЕС. Някои от тях вече са реализирали своите инвестиционни проекти в България преди години, други в момента разширяват успешната си дейност. Тук могат да се дадат блестящи примери: Solvay (Белгия), Aurubis (Германия), Liebherr (Германия), Lufthansa Technik (Германия), Montupet (Франция), Italcementi (Италия), Sisecam (Турция), Sidenor SA (Гърция) , Miroglio (Италия), Knauf (Австрия), Ixetic (Германия), Schneider Electric (Франция), ABB (Швейцария), Lukoil Neftohim Burgas (част от ЛУКОЙЛ Group), и т.н.