Разширено търсене
RSS

Новини

Министър Везиева връчи два сертификата за насърчаване на инвестиции на стойност близо 11 млн. лв.

Министър Везиева връчи два сертификата за насърчаване на инвестиции на стойност близо 11 млн. лв.

28 октомври 2021

Министърът на икономиката Даниела Везиева връчи два сертификата по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност 10 932 000 млн. лв., които предвиждат разкриването на 215 но ...


Виж повече »
БАИ проведе уебинар на тема „Тенденции за развитие на мехатрониката в глобален мащаб. Преглед на възможностите за инвестиции в България“

БАИ проведе уебинар на тема „Тенденции за развитие на мехатрониката в глобален мащаб. Преглед на възможностите за инвестиции в България“

27 октомври 2021

Българска агенция за инвестиции (БАИ) проведе уебинар на тема „Тенденции за развитие на мехатрониката в глобален мащаб. Преглед на възможностите за инвестиции в България“ на 27 октомври 2021 г.


Виж повече »
Министър Везиева направи първа копка на нова инвестиция за над 30 милиона лева в Индустриален парк

Министър Везиева направи първа копка на нова инвестиция за над 30 милиона лева в Индустриален парк "София - Божурище"

23 октомври 2021

Общата стойност на инвестицията е над 30 милиона лева, като се очаква тя да бъде завършена до края на месец март 2023 г.


Виж повече »
БАИ проведе уебинар на тема „Електрониката и електротехниката в България-възможности за инвестиране“

БАИ проведе уебинар на тема „Електрониката и електротехниката в България-възможности за инвестиране“

21 октомври 2021

Участие взеха над 50 представители от български и чуждестранни инвеститори, местните и регионални власти, малките и средни предприятия (МСП).


Виж повече »
Министър Везиева връчи три сертификата за инвестиция клас А на обща стойност над 23 млн. лв.

Министър Везиева връчи три сертификата за инвестиция клас А на обща стойност над 23 млн. лв.

06 октомври 2021

По време на събитието министър Везиева заяви, че само за последните 5 месеца са сертифицирани 10 проекта на обща стойност 379 532 000 лв. с потенциал за разкриване на над 1300 работни места.


Виж повече »
Предстоящо преброяване на населението и жилищния фонд в България през 2021

Предстоящо преброяване на населението и жилищния фонд в България през 2021

03 септември 2021

През 2021 г. предстои преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави-членки на Европейския съюз.


Виж повече »
БАИ организира кръгла маса на тема „Инвестиционните агенции: Двигатели за взаимен успех за инвеститори и правителства“

БАИ организира кръгла маса на тема „Инвестиционните агенции: Двигатели за взаимен успех за инвеститори и правителства“

09 юли 2021

На 8 юли в НДК, София в рамките на Бизнес форума, част от Инициативата „Три морета“, Българска агенция за инвестиции /БАИ/ организира кръгла маса на тема „Инвестиционните агенции: Двигатели за в ...


Виж повече »
Българската агенция за инвестиции проведе уебинар на тема „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“

Българската агенция за инвестиции проведе уебинар на тема „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“

13 май 2021

Темата на уебинара е определена поради необходимостта от тясно сътрудничество между БАИ и общинските администрации с цел успешно подпомагане и реализация на потенциални инвестиции.


Виж повече »