Разширено търсене

Новини

« Обратно

БАИ и WAIPA с обединени усилия срещу извънредната ситуация с COVID-19

23 март 2020

На 23 март 2020г., Управителният съвет /УС/ на WAIPA проведе видеоконференция във връзка с действия срещу ситуацията с COVID - 19 и отражението му върху глобалната икономика .

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, взе активно участие и предложи УС на WAIPA да изготви декларация, посочваща ангажимента, който инвестиционните агенции проявяват в настоящия момент, в която да бъде застъпена ролята, влиянието и положителното им въздействие върху обществото, градовете и нациите в този труден момент за икономиката на всички държави по целия свят.

Стамен Янев сподели, че ако инвестиционните агенции се адаптират към настоящата ситуация и продължат с фокусиране върху стойността, която създава всеки един проект за преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/, уникален по своята същност, ще успеем да излезем от кризата по-силни отпреди. Много агенции продължават да се ангажират по отговорен начин с инвеститорите, да предоставят подкрепа, насоки и яснота, необходими за възстановяване на доверието в местните икономики.

Инвестиционните агенции, членове на Управителния съвет на WAIPA взеха единодушно решението, че през 2020 г. WAIPA ще даде пример за глобално сътрудничество, чрез:

 • Задаване на нов дневен ред за бъдещето на преките чуждестранни инвестиции;
 • Укрепване и разширяване на WAIPA, услугите, институционалната роля и глобалната стабилност в полза на нейните членове;
 • Разработване на нова стратегия на WAIPA и пътна карта, която да ръководи бъдещето на услугите, партньорствата и управлението в рамките на организацията;
 • Насърчаване на регионални и глобални партньорства за улесняване на ПЧИ в проекти, ориентирани към Цели за устойчиво развитие /ЦУР/;
 • Разработване и финансиране на програми за укрепване на капацитета на членовете на WAIPA чрез програмата „Капацитет на Инвестиционните агенции 2030“ в партньорство с Hamdan Centre for the Future of Investment (HCFI) с акцент върху изграждането на професионален, институционален и пазарен капацитет, необходим за реализиране на възможност от над 15 трилиона щатски долара за ПЧИ, свързани с Цели за устойчиво развитие, до 2030 г.;

По време на видеоконференцията УС на WAIPA гласуваха и одобриха следните точки от дневния ред:

 • Възстановяване на Централата на WAIPA в Женева до края на 2020 г., за да бъде в центъра на вземане на решения и да се доближи до всички заинтересовани страни, които се стремят да постигнат своята визия и мисия. Преместването на централата ще позволи на WAIPA да премине една стъпка по-високо и да се надгради в организацията, която има висок имидж сред държавните институции, страните, постоянни представители на тези институции, бизнес общността и в крайна сметка да се доближава до партньорите си. Това ще доведе до повече проекти, при които WAIPA ще бъде основното звено за изпълнението им;
 • Разработване на стратегия;
 • Финансови доклад 2019;
 • Бюджет за 2020/2021;
 • Управителния съвет – заседание, проведено на 7 октомври 2019 г. Варшава;
 • UNWTO/ Световната организация по туризъм да се присъедини като нов член на консултативния комитет на WAIPA;