Разширено търсене

Новини

« Обратно

БАИ проведе уебинар на тема „Електрониката и електротехниката в България-възможности за инвестиране“

21 октомври 2021

 

Българска агенция за инвестиции (БАИ) проведе уебинар на тема „Електрониката и електротехниката в България-възможности за инвестиране“ на 21 октомври 2021г. от 11.00 часа, чрез платформата разработена от Сиела Норма, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на уебинара бяха представени следните теми:

 

  • Традициите на България в секторите електроника и електротехника;
  • Съвременното поколение инженери – квалифицирани и с модерно образование, западни ценности;
  • Инвестиционният климат в България. Предимствата, които представят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване;
  • Защо продължаваме да правим бизнес в България?
  • Дуално образование и технически специалности; За връзката между теорията и практиката;

 

Модератор на събитието беше г -н Георги Стоев, Изпълнителен Директор на Тракия Тех.

 

Инвестиционният климат в България. Предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване беше представена от г-н Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българска Агенция за Инвестиции.  

 

За установените традиции в секторите електроника и електротехника, говориха,  г-н Орлин Димитров, изпълнителен директор на Българска асоциация на електротехниката и електрониката, (BASSEL) и г-н Стефан Пачеджиев PhD, изпълнителен директор на Съюз по Електроника, Електротехника  и Съобщения.

 

Съвременното поколение инженери – квалифицирани и с модерно образование, западни ценности, представи г-н Йонко Чуклев, член на борда на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация.

 

По темата: Защо България?, представи г-н Емил Кирилов, CEO ZEK ENGINEERING LTD.

 

Г-н Искрен Кандов, асистент в Техническия Университет в гр. Габрово, представи темата за „Дуално образование и техническите специалности; връзката между теория и практика.“

 

Участие взеха над 50 представители от български и чуждестранни инвеститори, местните и регионални власти, малките и средни предприятия  (МСП).