Разширено търсене

Новини

« Обратно

БАИ проведе уебинар на тема „Инвестиционна дестинация България-Биотехнологии“

23 ноември 2021

 

 

 

Българска агенция за инвестиции (БАИ) проведе уебинар на тема „Инвестиционна дестинация България-Биотехнологии“ на 23 ноември 2021г. от 11.00 часа, чрез платформата разработена от Сиела Норма, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на уебинара бяха представени следните теми:

 

  • Инвестиционният климат в България. Предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване,
  • Първият био-център в България; Създаване на устойчиви регионални иновативни екосистеми;
  • Етичен кодекс за науките за живота. Образование и трансфер на технологии;
  • Поглед отвътре на венчър изграждащи студия;
  • Изкуствен интелект в здравеопазването и науките за живота; Картографиране на Българската екосистема за здравеопазване и науки за живота;
  • Умни инвестиционни решения при клинични изпитвания

 

Модератор на събитието беше: Кристина Ескенази - председател на Биотехнологичен и здравен клъстер, съосновател и член на управителния съвет на Българското общество по биология, член на управителния съвет на Клъстер изкуствен интелект България и основател на Фондация за МасМедия.

Инвестиционният климат в България. Предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване беше представено от г-н Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българска Агенция за Инвестиции.

 

Виктор Гусев, Ръководител Инвестиции и бизнес развитие в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции  (СОАПИ) представи „Първият био-център в България“;Създаване на устойчиви регионални иновативни екосистеми“;

 

С етичния кодекс за науките за живота, образование и  трансфер на технологии ни запозна - Спас Керимов, Изпълнителен директор на Принтиво;  

Интересно представи темата: „Поглед отвътре на венчър изграждащи студия - Калоян Рачев, изпълнителен директор на Vangavis, съосновател на Venrize Life Sciences Studio and AI Cluster Bulgaria;

Изкуствен интелект в здравеопазването и науките за живота; Картографиране на Българската екосистема за здравеопазване и науки за живота, представи - Димитър Димитров, Изпълнителен директор на Микър Иновейшън ;

Виолета Захариева, изпълнителен директор на Askela Innovation, ни запозна, как да правим „Умни инвестиционни решения при клинични изпитвания“ ;

 

Участие взеха над 40 представители от български и чуждестранни компании, местна и регионална власт.