Разширено търсене

Новини

« Обратно

Българската агенция за инвестиции проведе уебинар на тема „Релокация и разширяване на бизнеса. Позициониране на инвестиционни проекти.“

11 май 2021

На 11 май 2021 г. Българска агенция за инвестиции (БАИ) проведе уебинар на тема „Релокация и разширяване на бизнеса. Позициониране на инвестиционни  проекти.“, в изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основна цел на проекта е повишаване качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори и стимулиране на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на БАИ за подобряване на бизнес средата. Модератор на събитието беше г-жа Антоанета Барес, изпълнителен директор на Национална компания индустриални зони (НКИЗ).

Основен акцент в изказванията на участниците в събитието бе поставен върху възможностите за инвестиране в Република България и предимствата й, като ниършоринг дестинация. Представена бе и информация, свързана с развитието на индустриалните зони в България, предимства при инвестиране в индустриални зони и тенденциите за промяна на бизнес процесите, породени от Covid-19. Събитието беше открито от г-жа Маджиде Ахмедова, заместник изпълнителен директор на БАИ.      

Представянето на развитието на индустриалните зони се осъществи от г-н Радослав Танев – изп. директор на „Индустриална Зона Загоре“ АД, инж. Пламен Панчев – изп. директор на Тракия икономическа зона, г-н Николай Тончев – изп. директор на „Индустриален парк Шумен“ АД, г-н Любомир Бонев – изп. директор на Индустриална зона гр. Перник, г-н Александър Гебов – мениджър проект „Индустриален Парк София Изток“, и г-н Георги Кузманов – изп. директор на Индустриален и логистичен парк Бургас. В събитието взеха участие и г-н Генчо Керезов, зам.-кмет на София по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, както и г-жа Милена Лозанова, директор на дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ в БАИ, която представи бизнес климата в България и преимуществата ѝ като ниършоринг дестинация. Презентациите бяха последвани от дискусионен панел, на който бяха обсъдени възможностите за прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите.

Участие взеха над 100 представители от местните и регионални власти, малките и средни предприятия и индустриалните зони.