Разширено търсене

Новини

« Обратно

БНБ: Скок на активите на инвестиционните фондове в България

19 май 2014

Към края на март 2014 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 1764.4 млн. лева. Техният размер се увеличава с 536.1 млн. лева (43.6%) в сравнение с март 2013 г. (1228.2 млн. лева) и нараства спрямо декември 2013 г. с 327.4 млн. лева (22.8%), по последни данни на БНБ.

 

Към края на март 2014 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 788.3 млн. лева, като спрямо същия месец на 2013 г. те се увеличават с 213 млн. лева (37%). В сравнение с декември 2013 г. (697.1 млн. лева) активите нарастват с 91.3 млн. лева (13.1%). Към края на първото тримесечие на 2014 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 69.4 млн. лева (41.7%) до 235.8 млн. лева при 166.4 млн. лева към март 2013 г., а на балансираните фондове се  увеличават с 14.2 млн. лева (14.1%) до 115 млн. лева при 100.8 млн. лева към края на март 2013 г. Спрямо декември 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 31.8 млн. лева (15.6%), а на балансираните фондове се повишават с 8.1 млн. лева (7.6%).

 

Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 129.5 млн. лева (42.2%) до 436.2 млн. лева към март 2014 г. при 306.7 млн. лева към края на март 2013 г. В сравнение с декември 2013 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 51.3 млн. лева (13.3%). Към края на март 2014 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял 55.3% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 53.3% към март 2013 г. и 55.2% към декември 2013 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 29.9% от общата сума на активите към март 2014 г. при относителен дял от 28.9% към март 2013 г. и 29.3% към декември 2013 г.

източник: bnb.bg

Снимка: blog.sprinklebit.com