Разширено търсене

Новини

« Обратно

Какво мислят инвеститорите за COVID-19?

15 април 2020

I. Анкетата цели да разберем мнението на инвеститорите/бизнеса относно създалата се ситуация и мерките, които бяха предприети във връзка с ограничаване разпространението на COVID - 19.

II. Методология на изследването - Емпиричната информация се събира със стандартизирана онлайн анкета с 10 въпроса в периода: 30.03-03.04.2020 г. Изследването обхваща 300 фирми, като са получени 90 отговора, разпределени по отрасли, както следва:

По сектори, посочени от самите участници, участвали в Анкетата, разпределението като брой фирми, е следното:

 • Автомобилна индустрия – 5 компании;
 • Добивна промишленост – 2 компании;
 • Машиностроене- 11 компании;
 • Електроника и електротехника – 9 компании;
 • Производство на изделия от неметални минерални суровини, каучук и пластмаси – 3 компании;
 • Производство на текстил, облекло и обувки – 4 компании;
 • Хранително вкусова промишленост – 3 компании;
 • Фармацевтична промишленост – 1 компании;
 • Други дейности от преработвателната промишленост – 2 компании;
 • ИТ и аутсорсинг – 12 компании;
 • Транспорт и логистика – 4 компании;
 • Здравеопазване, балнеологоия, медицински туризъм – 2 компании;
 • Финансови дейности – 4 компании;
 • Търговия – 6 компании;
 • Строителство и недвижими имоти – 2 компании;
 • Други сектори – 30 компании.

„Други“ включва секторите образователна дейност, консултантски услуги, счетоводни и данъчни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, производство на козметични продукти, производство на велосипеди, CNC машинно производство, нефтопреработване.

 

Анкетата включва въпроси, като:

 1. Как се отразява на компанията Ви в икономически план ситуацията с кризата свързана с COVID - 19, ще пострада ли вашият бизнес?
 2. Имате ли антикризисен план? Какъв?
 3. Какво ще направите в ситуация на намаляване или пълно спиране на работния процес?

Отговорите на тези и още въпроси може да намерите ТУК