Разширено търсене

Новини

« Обратно

Костадин Джатев: Няма срив в инвестициите

15 април 2014

 

Няма срив в размера на преките чуждестранни инвестиции в България, каза тази сутрин г-н Костадин Джатев – зам. изпълнител директор на Българска агенция за инвестиции в сутрешния блок на телевизия Bulgaria On Air. По този начин той коментира изнесените вчера данни на БНБ за периода януари – февруари 2014г.

Той отбеляза, че трябва да се съпоставят един и същи тип данни. Предоставените вчера цифри са неревизирани – следователно е редно да се сравнят с неревизираните данни от януари – февруари 2012г. Когато това се направи, ясно се вижда, че данните за тази година са близо три пъти по – високи от предходната за същия период.

Г-н Джатев сподели своите наблюдения, че чуждестранните инвеститори имат интерес към индустриалните зони в България заради развитата им инфраструктура, като не пропусна да отбележи, че все пак има място за развитие.

Добрата инвестиционна среда в страната се дължи на привлекателния размер на производствените разходи и най – вече на ниските данъци, квалифицираната работна сила, цената на тока и газта. Благодарение на тези фактори България е едно от най – добрите места за инвестиции в Европа.

Българска агенция за инвестиции работи в подкрепа на прогнозата на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев за постигане на общ размер на преките чуждестранни инвестиции за 2014г. от 3% от БВП на страната. Политиката по привличане на чуждестранни инвестиции се провежда по – целенасочено – по икономически сектори.

Очакваните промени в Закона за насърчаване на инвестициите, по които БАИ работи активно, целят намаляването на административната тежест за инвеститори в страната и улесняването на процедурата по сертифициране. Те ще станат факт след приемането на проекта за нов Регламент за групово освобождаване, който да замести досегашния Регламент №800/2008 в средата на годината, коментира г-н Джатев.