Разширено търсене

Новини

« Обратно

Маджиде Ахмедова, и.д. изпълнителен директор на БАИ участва във видеоконференция с посланиците и постоянните представители на България

01 септември 2020

"В рамките на изминалите тежки месеци Българска агенция за инвестиции стартира редица дейности, свързани със справяне с негативните последици от Ковид-19. В тази връзка насочихме усилия за привличане и на инвеститори, които искат да скъсят веригата на доставки и да прелокират своите производства. Nearshoring-ът се превръща в популярен избор, тъй като много компании започват да предпочитат географската близост. Nearshoring  предоставя много ползи, като например намаляване на разходите и гарантиране на по-добър контрол, което ще доведе до по-високо качество на продуктите. Той предлага също достъп до по-квалифицирани работници и по-ниски разходи за труд, което подобрява както контрола на качеството, така и обслужването на клиентите ". Това заяви Маджиде Ахмедова, и.д. изпълнителен директор на БАИ  в изказване пред участниците в Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България.

 

Г-жа Ахмедова подчерта, че с Решение № 568 от 13 август 2020 г. на Министерския съвет беше приет Законопроект за индустриалните паркове, в който БАИ поема проверката на обстоятелствата за вписване на парка в Регистъра на индустриалните паркове, като предлага на министъра на икономиката да издаде заповед за вписване. БАИ ще  изгражда и поддържа актуалността на Регистъра. В резултат на процедурата по междуведомствено съгласуване на законопроекта, предложенията на Агенцията за изменения и допълнения в първоначалния проект на Закон за индустриалните паркове, целяха улесняване на условията за създаване, изграждане, функциониране и развитие на индустриални паркове, съкращаване на административните процедури с до 2/3 от първоначално предвидения срок и осигуравяне на възможност за използване на насърчителните мерки в ЗНИ и за проекти на индустриални паркове.

 

По време на участието си във видеоконферентната тематична дискусия „Дипломацията в подкрепа на българската икономика“, г-жа Ахмедова представи документа „Консорциум Въглеродно неутрални индустриални паркове (ВНИП), Стратегическо намерение“, който съдържа първоначален проект за бъдещото развитие на четири индустриални зони в България в четири български области – Пловдив, Бургас, Габрово и Хасково. Проектът има три основни цели: да създаде привлекателна инвестиционна и иновационна среда на територията на участващите общини, да осигури намаляване на въглеродните емисии в участващите индустриални паркове и да създаде привлекателна работна и жизнена среда за работещите в парковете и техните семейства. През 2030 година парковете в Консорциума ще се наложат като дестинации за високо технологични, устойчиви и природосъобразни инвестиции. Те ще станат привлекателно място за иновации, приложни изследвания и развойна дейност и инкубатори и акселератори за нови компании.

 

„Инициативи като тази спомагат за развитието на сътрудничеството в подкрепа на българската икономика и са предпоставка за установяване на близки контакти с посланиците ни и постоянните представители на Република България, които приемаме като мост между чуждестранния бизнес и Българската агенция за инвестиции. Разчитаме на вашето сътрудничество, заедно да продължим да полагаме целенасочени усилия за нарастване на интереса към България като инвестиционна дестинация!“, завърши тя.