Разширено търсене

Новини

« Обратно

МЕРКИ НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА COVID -19

11 март 2020

Уважаеми потребители на административните услуги на Българската агенция за инвестиции,

В изпълнение на обявеното извънредно положение в страната с акт на Народното събрание от 13 март 2020 г. и с цел защита на Вашето здраве и това на служителите на Агенцията, за периода от 16.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително, въвеждаме следният режим на комуникация с гражданите и бизнеса, във връзка с предоставяните от нас административни услуги:

 

1. Българската агенция за инвестиции (БАИ) ограничава провеждането на срещи с граждани и представители на бизнеса, като оставаме на разположение по удобен за вас начин от изброените по-долу:

 

  • Тел.: ( +359 2 ) 985-5500
  • Skype: live:.cid.fd540fb86f1ccf17
  • E-mail: iba@investbg.government.bg
  • Facebook
  • Linkedin

2. Административните услуги, които БАИ предоставя ще бъдат достъпни през Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица и замества класическия метод за доставка на писма. Системата на достъпна на адрес: https://edelivery.egov.bg/

Достъпът се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран електронен подпис (КЕП), ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).

Българската агенция за инвестиции ще приема електронни документи, подписани с КЕП и изпратени чрез Системата за е-Връчване, за периода на въведеното извънредно положение, които ще се обработват по досегашния ред, а след отпадане на ограничителните мерки, същите ще бъдат изискани на хартиен носител, за да се спазят нормативните изисквания на процедурите.

 

Заявленията и декларациите, които следва да попълните и подпишете с КЕП, са достъпни на адрес: https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_central_administrations?search=1&subSectionId=935

Допълнителните документи, необходими за предоставянето на съответната административна услуга, молим да ни изпращате като електронни документи и/или  сканирани файлове, отново през горепосочената система.

 

Благодарим Ви за разбирането!

Бъдете здрави,

 

Екипът на БАИ