Разширено търсене

Новини

« Обратно

Обществена поръчка за доставка на горива

23 април 2014

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

 

Доставка на автомобилно горивo, доставяно чрез карти за безналично плащане за нуждите на Българска агенция за инвестиции "

 

Одобрена с Решение № СИО-КР-15-58/22.04.2014 Г.

 

Необходима документация: 

 


 

Срок за подаване на оферти от заинтересованите: 17:00 часа на 30.04.2014г.

 

 

За допълнителни разяснения:

 

1. Александра Пулова«Юридически отдел» БАИ

pulova@investbg.government.bg тел. 02 985 55 17

 

2. Гергана Илиева «Юридически отдел» БАИ
g.ilieva@investbg.government.bg, тел. 02 985 55 26