Разширено търсене

Новини

« Обратно

ОПТИМИЗИРАТ СЕ ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА КЛАС ИНВЕСТИЦИЯ

03 април 2014

Министерският съвет одобри проекта на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ). Предлаганите промени в ППЗНИ целят намаляване на административната тежест за инвеститори, кандидатстващи за получаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен проект, чрез облекчаване на изискванията към заявителите, инвестиционните проекти и документите за кандидатстване:

1.         Въвежда се единно заявление за кандидатстване, в което ще бъдат включени данни за инвеститора, инвестиционния проект и изискуемите към момента декларации.

2.         Въвежда се задължение за незабавно издаване на удостоверение от Българската агенция за инвестиции, което да послужи пред органите на изпълнителната власт за оказване на съдействие на инвеститора.

3.         Намаляват се праговете за инвестиция за приоритетни инвестиционни проекти в сферата на преработващата промишленост.

4.         Намаляват се праговете за приоритетни инвестиционни проекти за изграждане и развитие на индустриални зони и технологични паркове, облекчават се изискванията към заявителите за изграждане на индустриални зони.

 

С въвеждането на промените, целящи максимално оптимизиране на процедурата по издаване на сертификат за клас инвестиция, ще се ускорят и сроковете за разглеждане на проектите, които и към момента са по-кратки в сравнение с други държави от Централна и Източна Европа - примерно Чехия и Словакия, утвърдили се като успешен пример за привличане на инвестиции.

 

източник: government.bg