Разширено търсене

Новини

« Обратно

Промени в режима на работа на Българска агенция за инвестиции, съгласно Заповед № РД-01-287/30.05 .2020г. на Министерство на здравеопазването

01 юни 2020

Въведени са промени в организацията на работа на Българската агенция за инвестиции /БАИ/, във връзка с отмяната на някои противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД-01-287/30.05.2020г. на министъра на здравеопазването, както следва:

  • В БАИ се приемат заявления и други документи, като се запазва възможността и за подаването им по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), достъпна на адрес: https://edelivery.egov.bg/.
  • Българската агенция за инвестиции (БАИ) продължава да провежда срещи с граждани и представители на бизнеса чрез платформа за он-лайн срещи „ZOOM“. При необходимост и след предварително съгласуване със служителите на БАИ, ще се провеждат и присъствени срещи, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020г. на министъра на здравеопазването.

Продължаваме да сме на разположение и чрез изброените по-долу канали за комуникация:

  • Skype: live:.cid.fd540fb86f1ccf17
  • E-mail: iba@investbg.government.bg
  • Facebook /InvestBG/
  • Linkedin /InvesteBulgaria Agency/
  • Тел.: ( +359 2 ) 985-5500