Разширено търсене

Новини

« Обратно

Ръст на инвестициите в България с над 50% за 2020 г.

18 септември 2020

Нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в България за периода от януари до юли 2020 г. възлиза на 1.407 млрд. евро, като нараства с 495 млн. евро (54.2%) спрямо същия период на предходната година.

Това показват предварителните данни на Българската народна банка.

Само за месец юли 2020 г. потокът е положителен и възлиза на 958.8 млн. евро при положителен поток от 400 млн. евро за юли 2019 г.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0.2 млн. евро, при положителен нетен поток от 2.9 млн. евро за януари – юли 2019 г. По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 331.7 млн. евро, при положителна стойност от 243.7 млн. евро за януари – юли 2019 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 957.5 млн. евро, при положителна стойност от 1152.9 млн. евро за януари – юли 2019 г.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – юли 2020 г. са от Нидерландия (192.8 млн. евро), Русия (121.1 млн. евро) и Унгария (107.2 млн. евро).

Източник: БНБ