Разширено търсене

Новини

« Обратно

СОЛ България ЕАД инвестира 25.5 млн. лв. в завод за производство на промишлени газове.

31 юли 2013

 

 

Министърът на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев, по предложение на Българска агенция за инвестиции, одобри проекта на „СОЛ България” ЕАД за „Завод за производство на промишлени газове” за сертифициране като инвестиционен проект клас А.


Инвестиционният проект обхваща изграждането на нова, съвременна инсталация за разделяне на въздуха за производство на газообразен азот, както и на течен криогенен кислород, азот и аргон.

 

Инвестицията се предвижда да се осъществи на територията на предприятието за изкуствени торове „ Агрополихим” АД – индустриалната зона на гр. Девня. Строителството ще бъде извършено на терени, за които „СОЛ България” ЕАД има отстъпено право на строеж.


Съгласно представения инвестиционен проект общият размер на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи възлиза на 25, 5 млн. лв. Инвестицията ще бъде финансирана със собствени средства, осигурени от едноличният собственик SOL spa (Monza, Italy). С пускането на завода се очаква създаването на 10 нови работни места.


Едноличният собственик на капитала на „СОЛ България” ЕАД е италианската компания SOL spa (Monza, Italy). Групата СОЛ е водещ европейски производител на медицински и промишлени газове и създател на технологии и инсталации за тяхното приложение. Групата има мрежа от  55 фирми в 22 европейски страни  и Индия, повече от 2500 служители и продажби за над 580 млн. евро за 2012 г.