Разширено търсене

Новини

« Обратно

Среща в БАИ с френския бизнес

28 април 2014

 

Българска агенция за инвестиции стартира инициатива за провеждането на регулярни срещи с представители на чуждестранния бизнес в България, като част от предвидената по – активна кампания за привличане на чуждестранни инвеститори у нас. Днес в офисите на БАИ беше проведена първата такава работна среща с представители на френския бизнес.

 

Сред присъстващите бяха г-н Жан–Мари Де Манж – ръководител на Регионалната икономическа служба на Франция в Република България; г-н Стефан Дюлае – председател на Френско-българската търговска камара, г-н Владимир Гълъбов – външни връзки и партньорства към Франкофонския институт по администрация и управление /ФИАУ/, както и представители на различни френски компании на българския пазар.

 

Г-н Светослав Младенов  - изпълнителен директор на БАИ, приветства гостите и даде възможност на всеки от тях да сподели своите впечатления от работата си в България. Г-н Де Манж направи кратък преглед на състоянието и развитието на потока от ПЧИ в България от френска страна и очерта най – атрактивните сектори за френския бизнес: застрахователен сектор, индустрия /фармацевтична, текстилна, пр./, аутсорсинг, др. Той подчерта, че България представлява добра дестинация за инвеститорите поради икономическата си стабилност.

 

 

Г-н Гълъбов представи пред гостите дейността на Франкофонския институт по администрация и управление и отдаде особено внимание на магистърските програми, чиито учебни програми предлагат възможност на служителите на различни компании да получат по – висока квалификация. Той разказа и за различните обучения на персонал и мениджърски курсове, които предлага ФИАУ.

 

Представителите на френски компании в България споделиха своя опит при стартирането на бизнес у нас, както и някои затруднения, които са изпитали. Въпреки това фирмите нямат намерение да се изтеглят извън България, а и не бяха пропуснати някои планове за бъдещи инвестиции в страната.

 

Г-н Младенов запозна гостите с направените промени в Правилника за прилагането на Закона за насърчаване на инвестициите, обнародвани в Държавен вестник на 25 април. С тях се цели намаляване на административната тежест за инвеститори, кандидатстващи за получаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен проект, чрез облекчаване на изискванията към заявителите, инвестиционните проекти и документите за кандидатстване. Промените се правят, за да се оптимизира максимално процедурата по издаване на сертификат и да се съкратят сроковете за разглеждане на инвестиционни проекти, които и към момента са по – кратки в сравнение с други държави от Централна и Източна Европа, утвърдили се като успешен пример за привличане на инвестиции.