Разширено търсене

Новини

« Обратно

Стамен Янев, БАИ: Наша амбиция е в България да се произвеждат колите на бъдещето

20 ноември 2019

Проектът ще даде възможност на потенциалните инвеститори да получат комплексни услуги и актуална информация за ключови индустрии в България.

Днес на 20.11.2019 бе проведена пресконференция от Българска агенция за инвестиции във връзка с проект „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“ BG16RFOP002-2.006-0001-C01. Проектът е финансиран по процедура BG16RFOP002-2.006 – „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа на дейността на БАИ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев даде начало на пресконференцията.

“Вярваме, че можем да се докажем като доверен партньор на всеки инвеститор и съответно да бъдем първа и основна точка на контакт по отношение на всеки, който погледне към България с инвестиционно намерение. Наша голяма амбиция е да довършим започната работа по привличането на инвеститор в сектора на автомобилостроенето и в най-кратки срокове да започнем производството на колите на бъдещето“ – каза още Стамен Янев в зала Арена на х-л Арена ди Сердика.

Ръководителят на проекта г-жа Ирина Кирова, представи цялостна информация и всички дейности, които целят повишаване качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори и стимулиране на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на Българска агенция за инвестиции за подобряване на бизнес средата. Проектът ще даде възможност на потенциалните инвеститори да получат комплексни услуги и актуална информация за ключови индустрии в България чрез създадени иновационни информационни инструменти, в т.ч. и он лайн платформа „Виртуален офис“. Чрез изпълнение целите на проекта се подобрява качеството на дейностите по обслужване на инвестиционния процес в България и чужбина. Ще бъде подпомогнат процесът на вземането на инвестиционни решения от публични и частни институции чрез изработване на периодични анализи и оценки за състоянието на средно и високотехнологични сектори в България.

Общата стойност на проекта е 2 474 022.00 лв., от които 2 102 918.70 лв. европейско съфинансиране и 371 103.30 лв. национално съфинансиране.

Българска агенция за инвестиции /БАИ/ е директен бенефициент по проект „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“ BG16RFOP002-2.006-0002-C01 финансиран по процедура BG16RFOP002-2.006 – „Позициониране на България  като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е стимулиране привличането на инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие чрез осигуряване на институционална подкрепа на Българска агенция за инвестиции за подобряване на бизнес средата и позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции.

В резултат от работата по проекта ще бъде подкрепен процеса на вземане на решение за повишаване на преките чуждестранни инвестиции в България чрез актуализиране на средносрочна маркетингова програма с разработен детайлен стратегически план за изпълнение за привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави. Чрез проактивен инвестиционен маркетинг и промоционални кампании в чужбина България ще се утвърди като успешна инвестиционна дестинация.

Общата стойност на проекта е 7 305 128.00 лв., от които 6 209 358.80 лв. европейско съфинансиране и 1 095 769.20  лв. национално съфинансиране.