Разширено търсене

Новини

« Обратно

Стамен Янев връчи сертификат за инвестиция клас „А” в размер на 10 млн.лв.

05 май 2020

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции връчи сертификат за инвестиция клас „А” на Таквор Бохосян, изпълнителен директор на „Търговска лига - Глобален аптечен център” АД.

Инвестиционният проект предвижда разширение на съществуваща МБАЛ „Сърце и мозък“, гр. Плевен чрез изграждане на ново крило „Онкологични заболявания“ на собствен терен. Размерът на инвестицията възлиза на 10 300 000  лв., а в резултат на инвестицията ще бъдат открити 150 нови работни места.

С разширението към съществуващата болница се предвижда да се увеличи броят на болничните стаи, съответно и броят на леглата към вече разкритите отделения, като се запази структурата на съществуващата болница. В разширението на лечебното заведение ще се извършват терапевтични и оперативни дейности.

Проектът на Дружеството предвижда и изграждане на студентски кампус към МБАЛ „Сърце и Мозък“, гр. Плевен, който да предлага учебни условия и пансион на учащите студенти в Медицински университет – Плевен, които полагат практика в МБАЛ „Сърце и Мозък“. С изграждането на кампуса ще могат да бъдат настанени български и чуждестранни студенти по програми за дипломна и следдипломна специализация в болницата и ще бъдат привлечени специализанти от България, ЕС, Африка, Азия и Близкия Изток за развитие на научно-изследователска дейност.

Инвестицията предвижда и изграждане на рехабилитационен център, които ще предостави цялостни грижи към пациентите и техните близки. В Центъра ще се предлагат грижи и рехабилитация от страна на разнородни специалисти, като ще се осигури медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар и здравни грижи от всякакъв характер. Ще се осигури и възможност за долекуване на различни медицински състояния, както и извършването на разнородни диагностични и терапевтични процедури.

Чрез изпълнението на инвестиционния проект, както и посредством новооткритите работни места, ще се осигури развитие на научноизследователска дейност в областта на хуманната медицина. Научните открития и разработки са приоритет за компанията. Предвижда се разширение на изследванията в широка гама терапевтични области, като например онкология. Научноизследователската дейност обхваща и развойна дейност, което включва клинични изпитвания, даващи отговори на определени изследователски въпроси. Постига се вторично оценяване на нови продукти, предстоящи да бъдат одобрени за широка употреба. Клиничните изпитвания следват стриктни, предварително одобрени протоколи, за постигането на безопасни и точни резултати.