Разширено търсене

Митнически съюз

При присъединяването на България към ЕС България са премахнати митата в търговията с други държави-членки на Европейския съюз и започна да се прилага Общата митническа тарифа на ЕС в търговията с държави-членки, както и с държави, които не са членки. Общата митническа тарифа изисква събирането на същите мита върху продукти, внасяни от трети страни. В допълнение, тя се използва от ЕС като инструмент за регулиране на международната търговия. По отношение на България,споразуменията, постигнати в резултат на тарифни преговори, довеждат до спад във вноса от държави извън ЕС на промишлени стоки средно от 9% до 4% и за земеделски и хранителни продукти - средно от 22% до 16 %.