Разширено търсене

1.Договори за взаимна закрила на инвестициите

България е страна с повече от 50 двустранни договори за взаимна закрила на инвестициите ("Договорите"), като всички от тях, изрично предвиждат механизъм за разрешаване на спорове. Преобладаващото мнозинство от Договорите предвижда два отделни механизма, приложими в зависимост от вида и нивото на спора: I) спор между подписала държава и инвеститор от другата държава; и ii) спорове между подписаните държави-членки.

 

Според повечето от „Договорите”, споровете между подписалите държавите ще бъдат отнесени до временен арбитраж в случай, че страните не успеят да постигнат разрешаване чрез приятелски преговори. Всеки договор предвижда спецификата на арбитража при всеки отделен случай. Въпреки това, този механизъм се отнася само до спорове между държави и може да се инициира само от едната договаряща държава в случай на нарушаване от другата, т.е. на правителствено ниво. Въпреки това, може да бъде използвано като косвена възможност за защита на интереса на даден инвеститор, но само ако на този механизъм за закрила се позовава държавата по местоседалище / гражданство на инвеститора.