Разширено търсене

2.Най-използван механизъм за разрешаване на спорове

Повечето от „Договорите” предвиждат три възможни институции към които чуждестранен инвеститор и приемащата държава (България) може да бъдат насочени:

  • Временен арбитраж;
  • Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID);
  • компетентните национални съдилища (България) / арбитражни.

Различните „Договорите” предвиждат броят на възможните комбинации от тези институции. Малка част от договорите признават само юрисдикцията на националните съдилища или отнасят всички спорове директно към временен арбитраж. Някои от Договорите предоставят на инвеститора възможност да избере, по собствена преценка, институцията, към която да отнесе спора. По-голямата част на договорите, обаче, предвижда диференциране на процедурата съответно институционните споровете трябва да бъдат отнесени, в зависимост от естеството на самия спор.

 

Най-често предвиден механизъм включва:

  • Ad-hoc или ICSID арбитраж за спорове относно национализация или отчуждаване на инвестициите / собственост и особено дължими компенсации, относно репатрирането (прехвърляне) на доходи от инвестиции, печалбата и други свързани с тях фондове;
  • Компетентност на националния (български) съдилища във всички останали случаи.Въпреки това, всеки инвеститор, разглеждайки възможностите  да защити своите интереси в инвестиционен спор, във всеки случай трябва внимателно да проучи разпоредбите на Договора между неговата страна и България.

Разработване на успешен бизнес в България изисква добро познаване на тази сложна материя, която включва данъчно право, митнически режим, разрешителни за работа, изграждане и разрешения за строеж, банкови и кредитни институции, както и съдебни спорове и арбитраж. Този раздел предоставя изчерпателна информация, приложими към дейността на всеки инвеститор, дали желае да започне или вече провежда бизнес в България. Предоставената информация е обобщена за гореспоменатите сектори-добре да планира, организира и управлява бизнес.