Разширено търсене

3. Временна арбитражна анкетна

По принцип, ад хок арбитражa, предвиден в Договорите се състои от трима арбитри. Всяка страна ще назначава един арбитър, а третият се назначава от другите две, в повечето случаи трябва да бъде гражданин на трета страна, която поддържа дипломатически отношения с двете договарящи се държави. Някои от Договорите определят третия арбитър, който да бъде назначаван от уважавана международна институция. Много от Договорите изрично се отнасят до „UNCITRAL“ арбитражни правила.

 

(http://www.uncitral.org/english/texts/arbitration/arb-rules.htm)