Разширено търсене

3. Предварително проучване. Виза за проектиране.

3.1. Предварително проучване

Преди да започне каквато и да е работа, инвеститорът може да изисква да бъдат направени предварително проучване и разследване с цел да се определи най-подходящото място и да се оцени правната допустимост и експедиция на проекта. Въпреки, че не е задължителна фаза от процеса, често е необходимо и полезно за инвеститора да се сдобие предварително с данни за специфичните особености на строителната площадка (например геоложки, сеизмични, хидроложки, климатични и други условия, съществуващите структури и мрежи в и около строителната площадка) . Обхватът на такова предварително проучване и лицето (а), на което е възложено, тя ще варира в зависимост от вида на проекта и изискванията на инвеститора.

 

3.2. Виза

В специфични случаи, изброени в ЗУТ, инвеститорът трябва, преди да започне разработката на проекта, да получи разрешение за изготвяне на проект, вписани в част от подробния устройствен план, покриващ парцела и заобикалящите имоти. Съгласно ЗУТ, визата трябва се издава от главния архитект на общината в срок от 14 дни, след като е била входирана.