Разширено търсене

4. Международен център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID).

ICSID  е автономна институция, тясно свързана със Световната банка. ICSID е създадена от Вашингтонската конвенция от 1965 г. за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави. Целта на конвенцията е да се стимулира по-голям поток на международни частни инвестиции между страните-участнички. ICSID процедури са специално проектирани за уреждане на спорове между чуждестранни инвеститори и домакини нации. ICSID е де-локализирана система, която действа      независимо и единствено от националните правни системи. Ролята на националните съдилища е ограничена до правна помощ в признаването на ICSID наградите.

 

Допълнителна информация на ICSID на:

http://www.worldbank.org/icsid/.