Разширено търсене

5. Разрешение за строеж

5.1 Необходими документи. Процедура

Издадено разрешително за строителство е второто условие за започването на строителни дейности. За издаването на разрешително за строителство, инвеститорът трябва да подаде молба към съответната служба, заедно с документи за притежание или за права за строителство, виза (ако е необходима), предварителни договаряния с компаниите за комунални услуги, три копия на оценения дизайн на проекта, оценката на околната среда (ако е необходима) и позволението на контролиращите служби.

 

Според ЗУТ разрешителното трябва да бъде издадено в 7-дневен срок след подаването на молбата. Одобреният дизайн на проекта е неразделна част от разрешителното за строителство.

 

Разрешителното се счита за изтекло, ако строителна дейност не е започната в срок от 3 години или ако основите не са били завършени в срок от 5 години от датата на издаването на разрешителното, но може да бъде презаверено в срок от една година от изтичането му, срещу 50% от сумата за издаването на ново разрешително.

 

5.2 Обжалване

Издаването или отказът за издаване на разрешително за строеж от главният архитект на общината може да бъде обжалвано от заинтересованите страни пред регионалният клон на ДНСК в двуседмичен срок. Определянето на това кои са заинтересованите страни зависи от мащаба на строителния проект. Такива страни биха могли да бъдат собствениците на земята, където се намира строителният проект или собствениците на съседните площи, например.

 

Регионалният клон на ДНСК е в правото си да направи служебна инспекция на издаденото разрешително за строителство в срок от 7 дни след издаването му. Разрешителни за строителство, които са влезли в сила, не могат да бъдат отменени.

 

5.3 Промени в дизайна на проекта след издаването на разрешително за строителство

Такива промени са позволени само, ако не са твърде големи и са отразени във вече договорена документация. Големи промени като: тип на сградата, структурни елементи и/или натоварвания, ролята на отделни крила на сградата, типът и местоположението на общи инсталации в сградата, типът, нивото или местоположението на техническа инфраструктура или транспортна мрежа могат да бъдат извършени само след като техният дизайн е бил одобрен и промяната е приложена към вече издаденото разрешително за строителство.