Разширено търсене

5. Облагане с акциз

Определени луксозни продукти, както и определени стоки, посочени в закона, са предмет на облагане с акциз. Задължението за плащане на акциз възниква като еднократен данък за потребление при вноса на акцизни стоки в България или при първата продажба на произведени в България стоки, извършена от техния производител.

 

Следните основни категории продукти подлежат на облагане с акциз:

  • алкохолът и алкохолните напитки; виното се облага с акциз с данъчна ставка 0% , но от производителите на вино може да се изисква регистрация за целите на облагането с акциз;
  • тютюневите продукти като пури, цигари, тютюн за пушене;
  • енергийни продукти и електрическа енергия;

 

Акцизът обикновено се налага като определена сума за измерителна единица за съответния продукт (BGN на брой/тон/литър, и др.).

 

Стоките, които се изнасят, са освободени от облагане с акциз. Когато е платен акциз за стоки, които след се изнасят от България, се дължи възстановяване на платения акциз.

 

Възстановява се платеният акциз за етилов алкохол, който е вложен в производството на необлагаеми с акциз хранителни продукти (с пълнеж или приготвени по друг начин) или на лекарства.