Разширено търсене

7. Завършване на строителната дейност

7.1 Документация по състояние на сградата

При завършване на строителните работи строителят (или други хора, назначени от инвеститора) трябва да подготви документация за състоянието на обекта, която съдържа пълен набор от скици на обекта, както е бил реално построен. Тази документация е подписана от инвеститора, предприемача, ръководителя на обекта, дизайнера, който е упражнил авторско съблюдение и структурният инженер и се предава на административното тяло, което е издало разрешителното за строителство (най-често това е общината), което трябва да подпечата всяка страница.

 

7.2 Приемане на завършените работи от инвеститора и надзора

Завършването на строителните работи се установява с подписването на протокол (така нареченият „Акт 15”), който се подписва от инвеститора, дизайнера, предприемача и ръководителя на обекта. Акт 15 е документът, който удостоверява доставката и приемането на завършените строителни работи между предприемача и инвеститора. С него те заверяват, че обектът е бил изграден в съответствие с одобреният дизайн, реалните скици на обекта, правовите изисквания за строителните работи и условията на строителния договор. Ръководителят подготвя краен отчет за извършването на строителните работи на базата на Акт 15.

 

7.3 Технически паспорт

След завършването на строителни дейности ръководителят (консултантът) или техническият инспектор (за строителни проекти от категория VI)  подготвя технически паспорт на сградата, който да съдържа условия за изпълнението на ремонтната дейност и данни за всички сертификати, издадени за строителния обект.