Разширено търсене

8. Разрешение за експлоатация. Гаранционни периоди

Завършен обект или части от него могат да бъдат използвани само след като са били пуснати в употреба по начина, зададен от ЗУТ.

 

Проекти от категория I до III се пускат в употреба на базата на разрешително, издадено от ДНСК, което да следва процедурата, установена в Указ №2. За целта на издаването му директорът на ДНСК назначава специален комитет по желание на инвеститора, като това бива придружено от: крайния отчет на ръководителя, главните актове и протоколи, подписани по време на строителството, сертификат за регистрация на обекта в Кадастъра, подписани договори с компаниите за комунални услуги за свързване на завършения обект към техническите инфраструктурни мрежи. Всички разходи по работата на комитета се покриват от инвеститора.

 

Комитетът включва инвеститора, ръководителя, представители на ДНСК и специалните надзорни органи. Директорът на комитета може по желание да назначи и други лица, участващи в строителния процес. След инспекция на завършения обект и прилежащите документи, комитетът издава протокол 16 за приемане или отхвърляне на обекта (така нареченият „Акт 16”). На негова база, директорът на ДНСК издава разрешително за употреба или обитаване на сградата. Правовият срок за завършване на процедурата е около 40 работни дни.

 

Процедурата за проекти от категория IV и V е улеснена и включва разглеждане на документите за строителството и регистрацията им за започването на употреба. Разглеждането се осъществява от главния архитект на общината и завършва с издаването на сертификат, който разрешава употреба и/или обитаване на сградата, което според ЗУТ трябва да бъде завършено в седемдневен срок след внасянето на всички необходими документи от инвеститора.

 

Проекти от VI категория могат да бъдат използвани без издаването на разрешително за употреба, респективно – сертификат за употреба.

 

Предприемачът остава отговорен за работите, извършени от него за определен период след пускането на сградата в употреба. Минималните гаранционни периоди са указани от закона след определен период и са между 3 и 10 години, в зависимост от вида работа. Гаранционният срок за уличен ремонт е най-често една година. По-дълги периоди могат да бъдат договорени в споразумението.