Разширено търсене

9. Ограничение на отговорността

Нашият съвет в този документ се ограничава до заключенията, изрично посочени в настоящия документ и се основава на пълнотата и точността на горепосочените факти, предположения и представителства. Ако някои от гореизложените факти, предположения или представителства не е съвсем пълна и точна, то е наложително да бъдем информирани незабавно, тъй като на неточността или непълнота може да има съществен ефект върху нашите заключения. При оказване на нашите съвети, ние се позоваваме на съответните разпоредби на действащото законодателство в България, действащите към него регламенти, както и съдебни и административни интерпретации.