Разширено търсене

За БАИ

Българската агенция за инвестиции (БАИ) е изпълнителна агенция за насърчаване на инвестициите към Министерството на икономиката. Тя е създадена, за да подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите.

 

Мисията на БАИ е да привлича инвестиции в България, да подпомага стартиращите проекти и да гарантира успешното им развитие, като в резултат се създават нови работни места, подпомага се износът и трансферирането на ноу-хау в българската икономика. Ние съдействаме на потенциални и настоящи инвеститори да проучат инвестиционните възможности в България и да осъществят инвестиционни проекти "на зелено" в страната. Ние осигуряваме пряк достъп до всички държавни и общински институции, за да улесним навлизането и развитието на Вашия бизнес у нас.

 

Услугите, предоставяни от Българската агенция за инвестиции, са напълно безплатни. Ние предоставяме подробна информация за България като бизнес локация. Нашите услуги са: пълно информационно обслужване, вкл. макроикономическа информация, информация за бизнес имоти, информация за стимулите за инвестиране, юридически консултации, съвети за административни процедури и разрешителни, информация за оперативни разходи, регионална информация за безработица, наличност на квалифицирана работна ръка и ниво на образование, инфраструктура, чуждестранни инвеститори, индустриални зони, идентифициране на потенциални доставчици, подизпълнители или партньори за съвместни предприятия, създаване на връзки с местни университети, връзки с централната и местната власт, с браншови камари и неправителствени организации.

 

Можете да проучите бизнес климата и възможностите за инвестиции в страната, като разгледате интернет страницата на Българската агенция за инвестиции. Отправям най-сърдечна покана към Вас да се свържете с нашия екип, който ще Ви помогне да научите повече за България и да осъществите Вашите бизнес намерения.

 

Добре дошли в България, вашият нов бизнес партньор в обединена Европа!