Разширено търсене

Профил на страната

България: Основна информация

Население:

6 951 482 (3 369 646 мъже / 3 581 836 жени)

Работна сила:

4 156 198

Градско население:

74 %

Столица:

София

Часова зона:

Summer (DST):

EET (UTC+2)

EEST (UTC+3)

Площ:

110 910 кв. км. / 42 822 кв.мили

Сухоземна площ:

108 489 кв.км

Водна площ:

2 390 кв.км

Климат:

Умереноконтинентален и средиземноморски

Езици:

Български – официален език

85,2 %

Турски език

9,1 %

Други чужди езици

Английски, немски, френски, испански, руски

Вероизповедания:

Православно християнство

76 %

Ислям

10 %

Други

14 %

Валута:

Български лев (BGN), фиксиран към eврото при курс 1.95583

Корпоративен данък:

10%

Данък върху доходите на физически лица

10%

ДДС:

20%

Форма на държавно управление

Парламентарна Република

Български парламент:

Народно събрание с 240 народни представители

Изпълнителна власт:

Министерски съвет

(head: Prime Minister)

Вход в ЕС  от 2007

Членуване в НАТО от 2004

Членство в СТО от 1996