Разширено търсене

Други анализи и статистика

 

Регионални профили

 

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

 

 

 

 

 

 

Световен доклад за инвестициите 2013

 

 

Световният доклад за инвестициите за 2013 идва във важен момент. Международната общност полага последни усилия за постигане на Целите на хилядолетието за развитие до целевата дата на 2015 година. В същото време, Организацията на обединените нации работи, за да изгради визия за дневен ред за периода след 2015. Надеждна и обективна информация за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) могат да допринесат за успех в тези двойни усилия.


Световен доклад за инвестициите 2012

 

Световният доклад за инвестициите за 2012 г. е на тема „ Нови насоки в инвестиционна политика” и е фокусиран върху начините на действие и развитие на международните корпорации, които включват договори за изработка, франчайзинг, лицензиране, както и справяне с кризата. Докладът съдържа и актуални данни за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) във всички континенти и проследява регионалните и световни тенденции в притока на чуждестранните инвестиции.

 

Световен доклад за инвестициите 2011

 

 

Световният доклад за инвестициите за 2011 г. e на тема “Режими на международно производство и развитие, несвързани с дялово участие” и е фокусиран върху начините на действие и развитие на международните корпорации, които включват договори за изработка, франчайзинг, лицензиране и управление. Той съдържа и актуални данни за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) във всички континенти и проследява регионалните и световни тенденции в притока на чуждестранните инвестиции.