Разширено търсене

Индустриална и интелектуална собственост

1.    Правна рамка

1.1. Закони и регулации

1.2. Законодателство на ЕС

1.3. Правни дефиниции

 

2.    Общ преглед

2.1. Авторско право и сродни права

2.2. Патенти

2.3. Марки

2.4. Географски означения

2.5. Промишлен дизайн

2.6. Лицензи

 

3.    Защита срещу нарушаване на правата на интелектуална собственост

3.1.  Гражданска Защита

3.2.  Административни защитни мерки

3.3. Мерки свързани с чуждестранните инвеститори