Разширено търсене

Превенция и противодействие на корупцията

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, корупция е "искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава".

 

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на Българска агенция за инвестиции, може да уведомите изпълнителния директор на агенцията с писмо, електронна поща или по телефона:

 

Българска агенция за инвестиции

Изпълнителен директор

Стамен Янев

ул. Врабча 23 ет. 3, 1000 София

Ел. поща за сигнали:  p.kalchev@investbg.government.bg

Тел.: 02 9855 505

 

Възможно е да изпратите информация за корупционната проява чрез електронната форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет (КППК).

 

Антикорупционнен план 2020 и отчет за 2019г.

 

Декларации по чл.35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ 2019

 

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ 2019

 

Oтчет 01-06. 2019 антикорупция

 

Тримесечен отчет 01.01.2019г. - 31.03.2019г.

 

Антикорупционнен план 2019 и отчет за 2018г.

 

Антикорупционнен план 2018г.

 

Отчет месец 01 - месец 06 2018г.

 

Внасяне на сигнал или предложение към КППК

 

Декларации на сътрудниците от БАИ

 

Декларации по чл.35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

 

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ


Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

 

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

 

СПИСЪК НА НЕПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ