Разширено търсене

1. Въвеждане

Този документ определя основните видове сливания и разделяния съгласно българското право. Той се концентрира върху трансграничните сливания, с участието на български фирми и компании, с офиси в друга държава членка на ЕС или договаряща страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство ("държава-членка").

 

В България на Европейска директива за трансгранични сливания ("директивата"), Закона за търговския регистър и Търговския закон. Това се отнася за сливания и преобразувания, където най-малко едно от участващите дружества е със седалище в държава-членка от общността, посочен в Първата директива на Съвета.

 

Преди приемането на европейското законодателство, позволяващ създаването на европейско дружество и влизането на България в Европейския съюз през 2007 г., правните възможности за сливане са били ограничени.А трансгранично, в смисъла на универсално правоприемство, не е било възможно. Само придобиване акции и активи по общото българското законодателство беше възможно.