Разширено търсене

4. Методи на сливания и разделяния

Сливания чрез:

  • преобразуващо дружество - всички активи на едно или няколко дружества преминават към една компания, която става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация;
  • Консолидация - всички активи на едно или няколко дружества преминават към ново дружество - правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация;

 

Разделяне чрез:

  • прехвърляне - всички активи на едно дружество преминават към две или повече дружества - неговите наследници. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация;
  • разделяне - активите на едно дружество преминават към едно или повече дружества - неговите наследници. Преобразуващото се дружество не се прекратява;.