Разширено търсене

5. Универсално правоприемство

Вливането, сливането и промяна на правната форма на дружеството са правно известни като "преобразуване на дружеството". По принцип, в този случай всички активи и права, задължения и отговорности, както и правоотношения, се прехвърлят от прехвърлящото дружество на новосформираната компания чрез универсално правоприемство. За сравнение, в случай на покупка и продажба на акции/активи, където са придобити отделни активи и дялове, придобиващото дружество не е универсален правоприемник на продаваното дружество.

Всички разрешителни, лицензии или концесии, притежавани от сливащите се дружества преминават на придобиване или новосформираната един, ако не са изрично забранени по силата на българското законодателство.

 

Когато собствеността на сливащите се дружества включва вещни права или други права, които са предмет на вписване в специален регистър, с удостоверение, издадено от Търговския регистър или съответно, нотариална заверка, се представят за подаване в съответния регистър.